Pengurusan Sumber Manusia

Bahagian ini memfokuskan kepada pengurusan kakitangan melalui perkhidmatan yang ditawarkan.  Pengurusan Perkhidmatan staf termasuklah urusan pengambilan, perlantikan, perkara berkaitan perkhidmatan (gaji, elaun, kenaikan pangkat, penilaian prestasi, penganugerahan, perletakan jawatan dan sebagainya), urusan kebajikan iaitu cuti dan perubatan serta pengurusan rekod.

Bahagian Pembangunan Sumber Manusia terbahagi kepada dua (2) unit utama:

     1.   PERJAWATAN:

  • Unit Pengambilan Staf Pentadbiran
  • Unit Pengambilan Staf Akademik & Pelawat 
  • Unit Kenaikan Pangkat & Pinjaman Staf

     2.  PERKHIDMATAN

  • Unit Saraan
  • Unit Cuti, Persaraan dan Perubatan
  • Unit Rekod Perkhidmatan Prestasi & Tatatertib
  • Unit Kebajikan Staf