Lain-lain Borang

1.   Jadual Pelupusan Rekod [download : Here ]

2.   Borang Soalan Keselamatan (Borang KPKK 11) [download : Here ]

3.   Nota Serah Tugas [download : Here ]

4.  Borang Permohonan Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal [download : Here ]

5. Borang Permohonan Kebenaran Balik Awal [download : Here ]

6. Borang Permohonan Kebenaran Masuk Lewat [download : Here ]

7. Borang Permohonan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Kerja [download : Here ]

8. Borang Permohonan Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan  Ke Luar Negara/ Negara Ketiga Atas Urusan Persendirian [download : Here ]

9. Borang Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung Dan Suami Yang Bekerja Di Lokasi Berdekatan [download : Here ]

10.Carta Alir Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung Dan Suami Yang Bekerja Di Lokasi Berdekatan [download : Here ]