Borang Talian Telefon

1.   Dasar Perkhidmatan Telefon UUM [download : Here ]

2.   Naik Taraf [download : Here ]

3.   Pindah / Kongsi Talian [download : Here ]

4.   Talian Baru  [download : Here ]

5.   Turun Taraf  [download : Here ]

6.   Borang Tamat / Tamat Sementara Talian [download : Here ]

7.   Borang Kemaskini Talian Telefon [download : Here ]

8.   Borang Penyerahan Bil Telefon UUM   [download : Here ]

9.   Penyusun Semula Nombor Telefon Talian Tetap UUM- Senarai Pengguna [download : Here ]