SKIM CUTI BELAJAR/PENGAJIAN LANJUTAN/LATIHAN

1.   Garis Panduan Prosedur dan Kemudahan Untuk Melanjutkan Pengajian PhD/Sarjana Di Bawah Cuti Belajar   [Muat Turun]
2.   Skim Latihan (Pengajian Lanjutan) Guru Bahasa   [Muat Turun]
3.   Skim Latihan (Pengajian Lanjutan) Kumpulan Pengurusan dan Profesional    [Muat Turun]
4.   Skim Latihan Staf Kumpulan Sokongan   [Muat Turun]
5.   Garis Panduan Kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh Kepada Kumpulan Sokongan Bagi Mengikuti Latihan Kemahiran (Teknikal Dan Vokasional) Di Bawah Skills Malaysia    [Muat Turun]