Jawatan Kosong UUM / UUM VACANCY

 Permohonan Jawatan Akademik / Academic Post Application :

  • Antarabangsa / Non-Malaysian - Dean, Othman Yeop Abdullah Graduate School of Business ( OYAGSB) [ Click Here ]

 Permohonan Jawatan Pentadbiran / Administrative Post

  • Warganegara / Malaysian [ Click Here ]