Bahagian Pentadbiran

BAHAGIAN PENTADBIRAN - UNIT PENGURUSAN KORPORAT & DASAR

  Jawatan Nama Tel Email
2227 Penolong Pendaftar Kanan En. Afendy B. Muhammad 04- 928 3131 abm@uum.edu.my
2181 Penolong Pegawa Tadbir Pn. Atiyah Yaakob 04- 928 3142 y.atiyah@uum.edu.my
2178 Pembantu Tadbir (P/O) Pn. Zulfa Binti Md. Ramli 04- 928 3134 zulfa@uum.edu.my
1718 Pembantu Tadbir (P/O) En. Hamid Bin Hashim 04- 928 3133 hamid@uum.edu.my
743 Pegawai Khidmat Pelanggan Pn. Aida Abdul Jalil 04-928 4000 aida743@uum.edu.my
 3873 Pegawai Khidmat Pelanggan Pn. Siti Nurul Wahida Binti Omar 04-928 3199 snwahida@uum.edu.my
2661 Pegawai Khidmat Pelanggan Pn. Nor Farahida Mohd Khair 04-928 4000 farahida@uum.edu.my
292 Pegawai Khidmat Pelanggan Pn. Rosmena Bakar 04-928 4000 rosmena@uum.edu.my
 39 Pegawai Khidmat Pelanggan Pn. Zainab Arifin 04-928 4000 zainab 39@uum.edu.my
3178 Pegawai Khidmat Pelanggan Pn. Norhayati Yusoff 04- 928 4000 yhayati@uum.edu.my
5266 Pembantu Awam En. Muhammad Hamizan Bistomi  04- 928 3132 hamizan@uum.edu.my
5149 Pembantu Operasi En. Hanif Shamsudin  04- 928 3137 mhanif@uum.edu.my

 

 BAHAGIAN PENTADBIRAN - UNIT PENTADBIRAN, KEWANGAN DAN ICT

  Jawatan Nama Tel Email
 2478 Penolong Pendaftar Kanan En. Muhammad Nazir B. Hamzah 04- 928 3130 mnhamzah@uum.edu.my
 5109 Penolong Pegawai Tadbir Cik. Nurul Syazana Bt. Zulkifli 04-928 3141 nsyazana@uum.edu.my
 4539
Penolong PegawaiTeknologi Maklumat
Pn. Noor Huzaila Binti Zainal Abidin 04- 928 3138 huzaila@uum.edu.my
 5108 Penolong Pegawai Perangkaan En. Noorman Izzat Bin Marzukhi 04- 928 3135 noorman@uum.edu.my
 561
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan En. Muner Hj. Abdullah 04- 928 3132 muner@uum.edu.my
 2965 Pembantu Tadbir (P/O) En. Amiruddin Bin Rohani 04- 928 3136 amiruddin@uum.edu.my
 3522
Pembantu Tadbir (P/O) Pn. Siti Marhashidah Bt. Omar 04- 928 3139 marhashidah@uum.edu.my
 5296 Pembantu Tadbir (P/O) Pn. Noranita Idris 04- 928 3139 noritaidris@uum.edu.my
 418 Pembantu Tadbir (Rendah) Kanan Cik. Zarina Jaafar 04- 928 3106 zarin@uum.edu.my