baha

Encik Baharudin Bin Yaacob
Pemangku Pendaftar
Kata Aluan
 

Sudut Kualiti 5S Jabatan Pendaftar

izon
 
                                  iahli 

SENARAI AJK 5S TAHUN 2016/2017

                                   SENARAI ZON DAN KETUA ZON
                                     
 itugas                                    takwim
SENARAI LOKASI DAN PETUGAS  TAKWIM 5S JABATAN PENDAFTAR
                                     
 pelan                                    igambar
PELAN WING PENTADBIRAN PENDAFTAR GAMBAR SEBELUM DAN SELEPAS 5S DILAKUKAN

Sudut Kualiti

5s