Pendaftar En. Baha 24.09.2018

Encik Baharudin Bin Yaacob
Pendaftar
 

Pekeliling JPA 2003

 1. Kaedah Penepaan Gaji Permulaan Pegawai Yang Dinaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Di Bawah Sistem Saraan Malaysia
 2. Panduan Pelantikan Pegawai Kontrak
 3. Pemeriksaan Kesihatan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam
 4. Panduan Urusan Persaraan Dan Pencen
 5. Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi 2003
 6. Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi 2003
 7. Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR)
 8. Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Kanan Polis Dan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel
 9. Skim Perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid
 10. Urusan Pertukaran Perlantikan Anggota Ke Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Syariah Dan Pembantu Syariah Di Bawah Bidang Perundangan Dan Kehakiman Syariah
 11. Skim Perkhidmatan Pegawai Pemulihan Perubatan
 12. Skim Perkhidmatan Jururawat Masyarakat
 13. Pindaaan Skim Perkhidmatan Atenden Kesihatan
 14. Pindaan Skim Perkhidmatan Pemandu Lokomotif Sabah
 15. Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Belia Dan Sukan
 16. Pindaan Skim Perkhidmatan Juruteknik Gred J17, J22, J26
 17. Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Pertaniah Gred G17, G22, G26

Sudut Kualiti

5s