• Jabatan Pendaftar
  • Kempen Kemerdekaan 2015 #SehatiSejiwa
  • Pendaftar Bersama Staf Jabatan Pendaftar 2015
  • Taklimat Insuran Bersama Staf UUM 2014
  • Hari Bersama Pelanggan 2014

  • Aktivit Jabatan Pendaftar 2014

PERJUMPAAN PENDAFTAR DENGAN KUMPULAN SOKONGAN (GRED 11-26)

Perjumpaan Pendaftar bersama Kumpulan Sokongan (Gred 11 – 26) telah diadakan pada 17 November 2015 di Dewan Seminar, Kompleks Pusat Islam, UUM. Perjumpaan ini bertujuan berkongsi maklumat semasa serta pencapaian Universiti Utara Malaysia di samping menekankan beberapa aspek penting di dalam urusan pentadbiran Universiti. Perjumpaan tersebut dihadiri seramai 297 orang staf sokongan.

shared values

values

Pencapaian

3

Akta & Pekeliling

jpa
pendaftar
pnp
sokongan